پوشش خبری مسیرهای حرکت گروه رکابزنان زاگرس ( اختصاصی ورزش بویین میاندشت )

مسیر حرکت روز دوم :

موته - دلیجان - گلپایگان - دو دهک - نیزار - حصار سرخ - سلفچگان - قم

 

با اخبار اختصاصی از مسیرهای حرکت گروه رکابزنان زاگرس همراه ورزش بویین میاندشت باشید.

استفاده از خبر با ذکر منبع مجاز است.

 

 https://www.instagram.com/p/BIicWspBi9s

 

منبع : ورزش بویین میاندشت |پوشش خبری مسیرهای گروه رکابزنان زاگرس
برچسب ها : زاگرس ,رکابزنان ,گروه ,مسیرهای ,رکابزنان زاگرس ,گروه رکابزنان ,بویین میاندشت ,ورزش بویین ,مسیرهای حرکت ,گروه رکابزنان زاگرس ,ورزش بویین میاندش